• Trang chủ
  • Sản xuất thiết bị - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sản xuất thiết bị
0_116j.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.151] - Caterpillar (Mỹ): Nhà sản xuất thiết bị xây dựng lớn nhất thế giới

11-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Caterpillar, Mỹ là nhà sản xuất thiết bị xây dựng lớn nhất thế giới, với doanh thu của Caterpillar vào năm 2018 đạt 54.7 tỷ đô la Mỹ, giúp cho Caterpillar đứng nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị khai thác và xây dựng, động cơ nhiên liệu và khí tự nhiên, tuabin khí công nghiệp và dầu máy diesel-điện.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ