• Trang chủ
  • Sắc ngọc khang - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sắc ngọc khang
0_san-pham-hoa-thien-phu-top-san-pham-noi-tieng-kylu.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 30: Dược phẩm Hoa Thiên Phú

13-12-2018

(BESTVIETNAM - VIETKINGS) Không chỉ nổi bật với nhiều sản phẩm uy tín như: Sắc Ngọc Khang, viên uống Hoa Thiên... Hoa Thiên Phú còn là đơn vị luôn tích cực tham gia tài trợ các chương trình có ý nghĩa xã hội như: Vượt lên chính mình, Lục lạc vàng, Tết vì người nghèo…

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ