• Trang chủ
  • Số hóa 3d di tích đình tiền lệ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Số hóa 3d di tích đình tiền lệ
0_dinh-tien-le-scanning3D-01.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.614]: Đình Tiền Lệ di tích lớn đầu tiên được lưu giữ, trưng bày nguyên trạng bằng công nghệ số hóa và tương tác 3D

01-10-2020

(Vietmaster) Đình Tiền Lệ trở thành di tích lớn đầu tiên được lưu giữ, trưng bày nguyên trạng, bảo tồn bằng công nghệ tương tác 3D.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ