• Trang chủ
  • Sự công bằng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sự công bằng
0_luat-su-nguyen-thi-huyen-trang-kyluc-2.jpg

Kỷ lục gia, Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang: Sự công bằng đến từ trái tim nhân ái

30-08-2018

(Kỷ lục - VietKings) Ở vị nữ luật sư này, người ta cảm nhận rất rõ sự ấm áp tình người, sự chân thành trong cách lắng nghe và sẻ chia đúng lúc, đúng chỗ cần thiết. Vì chị cho rằng, tốt xấu trên đời này mọi cái đều là tương đối, xã hội luôn luôn vận động, con người không thể thoát ra khỏi vòng luân lý của xã hội hiện sinh...

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ