• Trang chủ
  • Sa mạc lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sa mạc lâu đời nhất thế giới
0_306z12.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.160] - Namib (Nam Phi): Sa mạc duy nhất trên thế giới giáp biển

30-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Namib, Nam Phi là sa mạc duy nhất trên thế giới giáp biển.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ