• Trang chủ
  • Sao lùn nâu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sao lùn nâu
0_Xac-dinh-duoc-sao-lun-nau-nang-nhat-trong-lich-su.jpg

Xác định được sao lùn nâu nặng nhất trong lịch sử

04-04-2017

Một tính toán mới đây cho biết các nhà khoa học đã xác định được một sao lùn nâu thuần khiết nhất và nặng nhất từ trước đến nay, nó là một ngôi sao chết hoàn toàn được cấu thành từ hydro và heli.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ