• Trang chủ
  • Sasimi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sasimi
0_unnamed.png

Điểm tin kỷ lục: Món ăn làm từ cá xa xỉ nhất thế giới

22-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: 75 triệu đồng/1 kg cá, món ăn xa xỉ này thật biết cách rút tiền người thưởng thức!

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ