• Trang chủ
  • Seven summit - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Seven summit
0_hvmh.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Mỹ (AMRI) – P3. Jordan Romero (Hoa Kỳ) : Người trẻ nhất Châu Mỹ chinh phục thành công bảy ngọn núi cao nhất trên bảy châu lục.

10-02-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Jordan Romero đến từ California đã chinh phục thành công bảy ngọn núi cao nhất bảy châu lục ở tuổi 15.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ