• Trang chủ
  • Sk telecom - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sk telecom
0_166g.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.153] - SK Telecom (Hàn Quốc): Nhà mạng đầu tiên trên thế giới thương mại hóa gói đường truyền tải xuống tốc độ cao HSDPA

16-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) SK Telecom, Hàn Quốc là nhà mạng đầu tiên trên thế giới thương mại hóa gói đường truyền tải xuống tốc độ cao HSDPA.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ