• Trang chủ
  • Skywalk grand canyon bang arizona - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Skywalk grand canyon bang arizona
0_grand-canyon-skywalk-wallpaper-2.jpg

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.238. Skywalk Grand Canyon (Bang Arizona ) : Cây cầu kính đi bộ cao nhất tại Hoa Kỳ

22-06-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Nằm trên một vách đá tuyệt đẹp nhìn ra rìa phía tây của Grand Canyon, Skywalk là một cây cầu kính độc đáo hình chữ U nằm cheo leo ở độ cao 1.200 m phía trên một cao nguyên đá. Nếu được phân loại là cầu đi bộ, Skywalk là cây cầu cao nhất tại Hoa Kỳ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ