• Trang chủ
  • Sony corporation - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sony corporation
0_kyluc-vn_Top-100-nha-sang-nghiep-noi-tieng-the-gio.jpg

[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P94] Masaru Ibuka- Sony Corporation

09-10-2018

(#KỷLục-VietKings) Masaru Ibuka (11/4/1908 – 19/12/1997) là một nhà tư bản ngành công nghiệp điện tử của Nhật Bản và là đồng sáng lập của tập đoàn điện tử Sony lừng danh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ