• Trang chủ
  • Sri lanka - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sri lanka
51574_z2039401292445_4f4b5213c4fbfa6b98a69eb78356bb1e.jpg

Đại đức Dhammananda Thero Thích Phước Ngọc đón nhận quyết định và thẻ Tăng tịch của Phật giáo Tăng già Sri Lanka

23-08-2020

(Kyluc.vn) Đại đức Dhammananda Thero Thích Phước Ngọc nhận quyết định và thẻ Tăng tịch của Phật giáo Sri Lanka, đã trở thành vị chức sắc người Việt đầu tiên là Tăng sĩ trực thuộc Giáo hội Phật giáo Tăng già Sri Lanka, đồng thời cũng là thành viên Nội các của Chính phủ tại Quốc đảo này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 3 trang (21 bài)123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ