• Trang chủ
  • Stonehenge - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Stonehenge
0_denco.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Phát hiện ngôi đền cổ sớm nhất trong lịch sử loài người

13-05-2020

Ngôi đền cổ có niên đại sớm hơn khoảng 6.000 năm so với kỳ quan Stonehenge, được các nhà nghiên cứu đánh giá là một trong những khám phá quan trọng nhất trong thời kỳ đồ đá mới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ