• Trang chủ
  • Sun salutation - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sun salutation
17954_IMG_1181.JPG

Sự kiện Kỷ lục Thế giới: 12 giờ cuối trong chặng đua cùng kỷ lục thế giới của OM Yoga & Wellnes Hub

04-06-2016

(Vietkings) Bước sang ngày thứ 3 tập luyện với bài Yoga Chào Mặt trời - Sun Salutation, nhóm tập Trung tâm OM Yoga & Wellnes Hub chỉ còn 12 tiếng cuối cùng để về đích trong chặng đua kỷ lục thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ