• Trang chủ
  • Tín hiệu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tín hiệu
0_sos2_5e00384fc15deb3e73e22c3facf56457.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 01.07.2018 - Kỷ niệm 110 năm tín hiệu SOS được chấp thuận và sử dụng phổ biến nhất trên thế giới năm 1908

29-06-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) SOS (mã Morse: ... ---...) là tín hiệu phát bằng vô tuyến điện báo hoặc bằng một cách phát khác thể hiện nhóm ký tự SOS, khi được sử dụng có nghĩa là có nguy hiểm nghiêm trọng, cấp bách đang đe dọa và yêu cầu trợ giúp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ