• Trang chủ
  • Tài nguyên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tài nguyên
0_World-Water-Day-22-3.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 28 năm Ngày Nước sạch Thế giới (22/03/1993 - 22/03/2021)

21-03-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Ngày Nước Thế giới hay Ngày Nước sạch Thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm. Ngày lễ quốc tế này được Liên Hiệp Quốc chọn vào năm 1993 trong Nghị quyết A/RES/47/193 của Đại hội đồng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ