• Trang chủ
  • Tài sản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tài sản
0_w620h405f1c1-files-articles-2016-1097560-money-of.jpg

Tài sản của tỷ phú: Nước nghèo sắp đuổi kịp nước giàu

29-05-2016

Hồi đầu năm nay, một báo cáo của tổ chức Oxfam International được công bố cho thấy, 62 người giàu nhất thế giới đang kiểm soát một nửa lượng tài sản của hành tinh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 7 của 7 trang (68 bài)Đầu<...67
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ