• Trang chủ
  • Tài trợ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tài trợ
0_Untitled1.png

Neymar nhận gói tài trợ lớn nhất thế giới khi 'kết duyên' với Puma

24-09-2020

Bỏ Nike, cầu thủ đắt nhất thế giới Neymar kết duyên với Puma và nhận 29,6 triệu USD mỗi năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ