• Trang chủ
  • Tân mai group - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tân mai group
0_Giay-Tan-Mai-nhamay.gif

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 62 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân Mai (14/10/1958 – 14/10/2020)

13-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân Mai tiền thân là Công ty Kỹ Nghệ Giấy Việt Nam (COGIVINA) được thành lập ngày 14/10/1958 và chuyển sang cổ phần vào đầu năm 2006, điều nay đã góp phần mở rộng phát triển các loại sản phầm mới cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng, bởi chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ ngày càng tốt hơn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ