• Trang chủ
  • Tây bắc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tây bắc
0_songkycung1.jpg

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.77) Sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) - Con sông chảy ngược dài nhất theo hướng Tây Bắc – Đông Nam ở Việt Nam

24-10-2020

(Kỷ lục - VietKings) Sông Kỳ Cùng là con sông bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 1.166m thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, sông chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc qua thành phố Lạng Sơn. Sông Kỳ Cùng đoạn chảy trên đất Việt Nam dài khoảng 243 km. Theo số liệu so sánh, đây là con sông chảy ngược dài nhất theo hướng Tây Bắc - Đông Nam ở Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 4 trang (40 bài)1234>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ