• Trang chủ
  • Tây tạng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tây tạng
0_kyluc-vn_chao_wai_thai-lan_8-kieu-chao-hoi-cua-ngu.jpg

8 kiểu chào nhau kỳ lạ của người dân trên thế giới

05-06-2018

Người Nhật Bản khi gặp nhau thường cúi đầu chào, người Tây Tạng sẽ thè lưỡi như đang trêu nhau, trong khi đó, người Thái Lan lại chắp tay và cúi nhẹ đầu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 2 trang (17 bài)Đầu<12
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ