• Trang chủ
  • Tình yêu đất nước - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tình yêu đất nước
23242_436minhchau.jpg

Gặp gỡ người nhạc sĩ nặng lòng với tình yêu quê hương dân tộc

21-10-2016

(Kyluc.vn) Người chúng tôi muốn nói đến là Nhạc sĩ Minh Châu - Hội viên Hội Âm nhạc TPHCM, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Kỷ lục gia Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ