• Trang chủ
  • Tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới
0_212e.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.34) - Đề Xuất Kỷ Lục - Tòa nhà Mjostarnet (Na Uy): Tòa nhà làm bằng gỗ cao nhất thế giới

02-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Tòa nhà Mjostarnet ở Na Uy là tòa nhà làm bằng gỗ cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ