• Trang chủ
  • Tòa thánh vatican - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tòa thánh vatican
0_Top-100-Vien-Nghien-cuu-Khoa-hoc-noi-tieng-the-gi.jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.87 Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Khoa học, Thành Vatican, Vatican

27-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Khoa học là viện hàn lâm khoa học của Tòa Thánh Vatican, được giáo hoàng Piô XI thành lập năm 1936.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ