• Trang chủ
  • Tôm hùm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tôm hùm
0_tom-hum.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Bắt được tôm hùm bạch tạng quý hiếm nhất thế giới

28-04-2020

Tôm hùm bạch tạng có tỷ lệ 1/1 triệu cá thể nhưng khả năng gặp nó còn nhỏ hơn rất nhiều con số trên.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (19 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ