• Trang chủ
  • Túi đựng dù - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Túi đựng dù
0_Umbrella-Cover-Museum442021a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.375] - Umbrella Cover Museum (Mỹ): Bảo tàng có bộ sưu tập túi đựng dù lớn nhất thế giới

03-04-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Độc đáo với bảo tàng có bộ sưu tập túi đựng dù duy nhất và lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ