• Trang chủ
  • Tượng cổ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tượng cổ
45269_1311r.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.18) - Đề Xuất Kỷ Lục - Tượng nhân sư lớn Giza (Ai Cập): Bức tượng nguyên khối lớn nhất và lâu đời nhất thế giới

13-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Tượng nhân sư lớn Giza ở Ai Cập là bức tượng nguyên khối lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ