• Trang chủ
  • Tập đoàn ktg và hành trình thân khỏe – tâm sáng – trí cao - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tập đoàn ktg và hành trình thân khỏe – tâm sáng – trí cao
0_hanh-trinh-than-khoa-tam-sang-tri-cao-100-ngay-ky.jpg

Hành trình "Thân khỏe – Tâm sáng – Trí cao" cán đích 100 ngày nỗ lực hành động của cán bộ - nhân viên KTG

18-09-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Hành trình "Thân khỏe – Tâm sáng – Trí cao" của Tập đoàn KTG bắt đầu từ ngày 10/6/2019 đã cán đích 100 ngày nỗ lực hành động vào ngày 17/9/2019, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong tâm trí các cán bộ - nhân viên tham gia. Ban tổ chức hành trình đang phối hợp Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để hoàn thiện báo cáo Hành trình để tiến hành xác lập Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Châu Á.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ