• Trang chủ
  • Tập đoàn th - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tập đoàn th
0_bechtel-powerpoint-presentation-slide-examples-5.jpg

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.261. Bechtel Corporation (Bang California) : Tập đoàn thầu xây dựng lớn nhất tại Hoa Kỳ

16-07-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Tập đoàn Bechtel (Bechtel Group, Inc.) là một công ty quản lý, mua sắm, xây dựng và quản lý dự án. Đây là công ty xây dựng lớn nhất ở Hoa Kỳ và là công ty tư nhân lớn thứ 8 ở Mỹ vào năm 2017. Trụ sở chính của nó nằm ở South of Market, San Francisco.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ