• Trang chủ
  • Tết canh tý - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tết canh tý
0_cong-nghe-hut-chan-khong-san-xuat-banh-chung-1.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.366] Công ty Cổ phần Saigon Food - Công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ hút chân không hiện đại vào sản xuất bánh chưng tết

26-02-2020

(Kỷ lục - VietKings) Đầu năm 2020, Sài Gòn Food là Công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ hút chân không hiện đại để sản xuất bánh chưng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ