• Trang chủ
  • Tỉnh có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tỉnh có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất việt nam
0_BARIA-VUNGTAU.png

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.87] Bà Rịa - Vũng Tàu: Tỉnh có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam

17-07-2019

(Kỷ lục - VietKings) Bà Rịa – Vũng Tàu có hơn 156 km bờ biển, thềm lục địa rộng 100.000 km2 có nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt là trữ lượng dầu mỏ lớn nhất cả nước…

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ