• Trang chủ
  • Tổ chức kỷ lục đông dương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ chức kỷ lục đông dương
0_ky-luc-dong-duong-6.jpg

Hội đồng thành viên Tổ chức Kỷ lục Đông Dương họp tổng kết cuối năm 2019 và lễ trao bằng Kỷ lục Đông Dương đến KLG Đào Xuân Tình

07-01-2020

(Kỷ lục - VietKings) Vào sáng ngày 05/01/2020 tại Hà Nội, Ban lãnh đạo TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và các thành viên Hội đồng thành viên Tổ chức Kỷ lục Đông Dương đã tiến hành họp, tổng kết cuối năm, đánh giá những hoạt động đã đạt được trong năm qua, đồng thời đưa ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động cho năm 2020.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ