• Trang chủ
  • Tổ chức khí tượng thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ chức khí tượng thế giới
0_tia-set-dai-nhat.jpg

Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố về kỷ lục tia sét dài và lâu nhất từng được ghi nhận

29-06-2020

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố các kỷ lục mới về tia sét đơn dài và lâu nhất từng được ghi nhận.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ