• Trang chủ
  • Tổ nghề điều dưỡng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ nghề điều dưỡng
0_to-ngh-dieu-duong.jpg

Cô gái nhà giàu Nightingale - bà tổ nghề điều dưỡng

22-05-2019

Hơn 150 năm trước, Florence Nightingale người Anh đã rời bỏ gia đình giàu có và thậm chí từ chối kết hôn để theo đuổi nghề điều dưỡng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ