• Trang chủ
  • Tổng giám đốc tckl thái lan - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổng giám đốc tckl thái lan
32455_ong-Tanya-tham-du-Hoi-nghi-cac-to-chuc-ky-luc-Asea.jpg

THƯ CHIA BUỒN: Ông Tanya Phonanan – Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Thái Lan qua đời

13-12-2017

(Kỷ lục - VietKings) Theo thông tin vừa nhận được, Ông Tanya Phonanan – Tổng Giám đốc TCKL Thái Lan đã qua đời vào sáng hôm nay, ngày 13/12/2017 vì căn bệnh ung thư dạ dày.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ