• Trang chủ
  • Từ điển cười - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Từ điển cười
0_0_kyluc-vn_Vietkings-Value_P-192_Nha-tho_Ky-luc-gi.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P23: Nhà thơ, Kỷ lục gia Phạm Thiên Thư - Người Việt Nam đầu tiên biên soạn từ điển cười

08-04-2019

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Nhà thơ Phạm Thiên Thư là người Việt Nam đầu tiên viết từ điển cười bằng thơ Điểm đặc trưng của tác phẩm “Từ điển Cười -Tiếu liệu pháp” là hàng ngàn bài thơ đều được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Ông cũng là người thi hóa Kinh Hiền Ngu theo thể thơ lục bát.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ