• Trang chủ
  • Từ điển oxford - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Từ điển oxford
0_banh-mi.jpg

Google Doodles vinh danh bánh mì Việt Nam trên trang chủ

24-03-2020

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Ngày 24/3/2011, từ Bánh mì đã được đưa nguyên bản vào từ điển Oxford. Hôm nay, ngày 24/3/2020, biểu tượng của Google đã đổi thành bánh mì của Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ