• Trang chủ
  • Tallinn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tallinn
0_kyluc-vn_VietKings_-Top-100-Vien-Nghien-cuu-Khoa-h(1).jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.86 Viện Hàn lâm Khoa học Estonia, Tallinn, Estonia

26-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Hàn lâm Khoa học Estonia gồm những nhà khoa học độc lập nổi tiếng có nhiệm vụ thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển, khuyến khích việc hợp tác khoa học quốc tế, cùng phổ biến kiến thức cho công chúng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ