• Trang chủ
  • Taobao - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Taobao
0_A-taobao.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 17 thành lập trang web mua sắm trực tuyến Taobao (10/05/2003 – 10/05/2020)

09-05-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Kỷ niệm 17 thành lập trang web mua sắm trực tuyến Taobao (10/05/2003 – 10/05/2020)

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ