• Trang chủ
  • Techsauce global summit - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Techsauce global summit
46142_Techsauce-3.jpg

(AseanRecords) Hành trình quảng bá Kỷ lục Asean - P.453. Techsauce Global Summit (Thái Lan) - Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Công nghệ lớn nhất tại Đông Nam Á

18-01-2020

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Sự kiện này được coi là Hội nghị Công nghệ thượng đỉnh toàn cầu lớn nhất Đông Nam Á, nhằm kết nối các hệ sinh thái công nghệ trong khu vực cùng với một loạt người chơi công nghệ toàn cầu, như Techstars, để chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ