• Trang chủ
  • Texas medical center - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Texas medical center
0_611v.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Texas Medical Center (Mỹ): Độc đáo với khu phức hợp y tế lớn nhất thế giới

07-11-2020

Hơn sáu mươi cơ sở y tế, phần lớn tập trung ở khu vực tam giác giữa Brays Bayou, Đại học Rice và công viên Hermann, là các thành viên của Texas Medical Center Corporation - một tổ chức phi lợi nhuận - tạo thành khu phức hợp y tế lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ