• Trang chủ
  • Thành cổ bằng đá ong - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành cổ bằng đá ong
0_thanh-co-banner.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.40] Thành Sơn Tây (Hà Nội): Thành cổ bằng đá ong duy nhất ở Việt Nam

23-06-2019

(Kỷ lục - VietKings) Thành cổ Sơn Tây là một công trình kiến trúc quân sự cổ độc đáo nhất Việt Nam được xây dựng vào năm 1822, năm Minh Mạng thứ 3. Nơi đây nổi tiếng là khu di tích lịch sử đẹp và là thành cổ duy nhất được xây toàn bộ bằng đá ong tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ