• Trang chủ
  • Thành phố - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố
48224_sg-11_25_46_394.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 31 năm thành lập Saigon Co.op – Hành trình trở thành Nhà bán lẻ dẫn đầu (12/05/1989 – 12/05/2020)

11-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Saigon Co.op là tổ chức kinh tế HTX theo nguyên tắc xác lập sở hữu tập thể, hoạt động sản xuất kinh doanh tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Ngày 12/5/1989 - UBND Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương chuyển đổi Ban Quản lý HTX Mua Bán Thành phố trở thành Liên hiệp HTX Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op với 2 chức năng trực tiếp kinh doanh và tổ chức vận động phong trào HTX.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 56 trang (553 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ