• Trang chủ
  • Thành phố đà lạt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố đà lạt
44691_Bia-02.png

[THE STORY OF VIETKINGS] - Chùa Linh Phước: Một nét đẹp kiến trúc cung đình của thành phố Đà Lạt

03-10-2019

KYLUC.VN / VIETKINGS - Chùa Linh Phước, được quen gọi là chùa Ve Chai, không chỉ nổi tiếng với 16 công trình kỷ lục Phật giáo mà nơi đây còn sở hữu một kiến trúc cung đình hiếm nơi nào sánh được. Các trang trí trên cột, phù điêu và các tượng rồng đều được khảm các mảnh sành sứ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ