• Trang chủ
  • Thành phố đầu tiên ở việt nam có đèn điện chiếu sáng phố - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố đầu tiên ở việt nam có đèn điện chiếu sáng phố
0_duong-hai-phong.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.188] Hải Phòng – Thành phố đầu tiên ở Việt Nam có đèn điện chiếu sáng phố

13-09-2019

(Kỷ lục - VietKings) Hải Phòng, Hà Nội và Sài Gòn là 3 thành phố đầu tiên của Việt Nam có đèn điện chiếu sáng phố.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ