• Trang chủ
  • Thành phố đắt đỏ nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố đắt đỏ nhất thế giới
0_chau-a.jpg

3 thành phố châu Á đứng đầu danh sách đắt đỏ nhất thế giới

31-03-2020

Osaka của Nhật Bản thay thế Paris (Pháp) trở thành một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sinh sống.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ