• Trang chủ
  • Thành phố vatican - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố vatican
0_vatican-6.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.1) - Đề Xuất Kỷ Lục - Thành phố Vatican (Ý): Quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới

18-10-2019

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Diện tích của thành phố Vatican chỉ vọn vẹn gần bằng kích thước của sân gôn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ