• Trang chủ
  • Thành vatican - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành vatican
0_131a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.64] - Thư viện Vatican (Thành Vatican): Thư viện kinh thánh cổ nhất thế giới sở hữu một trong các bộ sưu tập văn bản lịch sử có giá trị

13-01-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Thư viện Vatican, Thành Vatican là thư viện kinh thánh cổ nhất thế giới sở hữu một trong các bộ sưu tập văn bản lịch sử có giá trị.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ