• Trang chủ
  • Thái nguyên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thái nguyên
0_nienlich_wowtime_BV-Y-hoc-co-truyen_Thai-Nguye_san.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 29 năm ngày thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (06/10/1992 - 06/10/2021)

05-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh về Y học cổ truyền trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên. Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 168/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 1992 của UBND tỉnh Bắc Thái với tên gọi Bệnh viện Y học dân tộc Bắc Thái

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (15 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ