• Trang chủ
  • Thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thế giới
0_Top-100-bie-u-tuo-ng-quo-c-gia-tren-the-gio-i-2.jpg

[Top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2019 )-P.15] Biểu tượng Những bức tượng Moai trên đảo Phục Sinh, Chile

18-07-2019

(#KỷLục-VietKings) Đảo Phục Sinh theo tiếng địa phương là Rapa Nui, trong tiếng Tây Ban Nha, đảo được gọi bằng tên Isla de Pascua

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 20 trang (197 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ